Welcome to Christian dance company Inspiration (DCI)

 

Dance company Inspiration is een christelijke, interkerkelijke en onafhankelijke dansschool in Harderwijk. Dance company Inspiration is in 1995 door Kyra Bootsma en Marion de Vries opgericht. DCI is van een kleine dansgroep met 6 meiden in de loop van de jaren uitgegroeid tot een kleine dansschool.

DCI onderscheidt zich van andere dansscholen vooral door haar doelstelling, maar zeker ook door haar eigen dansstijl die een mix is van modern, jazz ballet, street dance, hiphop en voor dames aangepaste breakdance. Soms wordt er een uitstapje gemaakt naar een andere stijl.
Iedere groep krijgt dansen die een mix bevatten van de bovengenoemde stijlen. Bij de twee
tot drie dansen die per seizoen ingestudeerd worden, is de nadruk van de dansstijl per dans verschillend. Dit zorgt voor de nodige afwisseling en uitdaging in de leerstof en dansvaardigheden.

DCI gelooft in een persoonsgerichte benadering, zodat er voor iedereen ruimte is eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Elkaar helpen, samen dingen doen en beleven, en onderdeel van elkaars leven uitmaken is erg belangrijk. Een onderlinge band ontstaat al snel, die ook al vele malen heeft geleid tot jarenlange en bijzondere vriendschappen.

In verband met deze individuele aanpak en daarmee ontstane intieme en vriendschappelijke sfeer heeft DCI destijds besloten dit te borgen door de dansschool beperkt te houden qua omvang en qua aantal lesavonden en daarmee qua aantal groepen. Er wordt dan ook speciaal rekening gehouden met deze individuele aanpak en sfeer van de groep bij de samenstelling van de groepen.

Bij DCI wordt veel aandacht geschonken aan een juiste lichaamshouding, expressie en  zelfverzekerdheid om te dansen (voor God, jezelf en anderen). Hierdoor wordt er door de groep gezamenlijk geleerd over waar het nu werkelijk in het leven om gaat.

DCI wil jongeren in staat stellen om via moderne en eigentijdse dans in aanraking te komen met normen en waarden die in relatie staan met onze doelstelling: "to tell young people about our great God and learn more about a life with Him".

“Exodus is a journey into the presence of God;
to hunger for God in a passionate way, craving that intimacy and hearing the spirit;
to commit everything we are, and to say we are going to run for and live our lives
one-hundred-percent; to be movers and shakers for the cause of our love,
wherever that leads us….even into the desert of our lives; and to ask questions and
find answers of who we are and where we are going….”

 

Exodus 12:31
Andy Hunter

Nederlandse vertaling
.